تحلیل و بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر

تحلیل و بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر دارای 144صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : بیان مسئله
مقدمه 
تاریخچه در ایران و جهان
چهار چوب نظری تحقیق 
دیدگاه زیست شناختی 
تئوری روانشناختی انحراف 
نظریه جامع شناسان 
تئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحراف 
نظریه ها 
تعریف کج روی 
تعریف انحراف اجتماعی
تعریف انحراف اجتماعی با توجه به ملاک اجتماعی 
تعریف آماری کج روی اجتماعی 
تعریف بزهکاری 
انواع انحرافات و کج روی ها 
کجروی گروهی
انحرافات جنسی 
عوامل موثر و مرتبط با کج روی اجتماعی
رابطه جنسیت با انحراف 
تبیین جرم در گروه های سنی مختلف 
رابطه سواد با انحراف 
آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا
نقش معلم در گرایش نوجوانان به انحراف 
نقش روح جمعی حاکم در مدرسه در تمایل انحرافات دانش آموزان 
روش های نادرست والدین در دوران بلوغ 
خود خواهی و استبداد والدین در انظباط فرزندان
افراط در محبت و عوارض ناشی از آن 
عوارض روانی افراط در اعمال قدرت
گروه همسالان 
دوستان و تقلید پذیری از آنان 
اعتیاد به مواد مخدر 
رابطه بزهکاری فرزندان و الکلیسم والدین 
فقر و بیکاری 
عقده حقارت 
عوامل اجتماعی بروز حقارت 
طلاق 
وضع روانی کودکان پس از طلاق والدین
تاثیر وجود زن پدر و ناسازگاری کودکان 
نقش عدم کفایت مسکن در عدم بروز کج روی
سستی پایه های مذهبی 
اختلاف خانوادگی
جمع بندی و نتیجه گیری
فایده تحقیق
اهداف تحقیق 
فصل دوم : طرح مسئله
بیان مسئله 
سوالات تحقیق 
فرضیه های تحقیق 
دیاگرام روابط متغیر مستقل وابسته 
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق 
جامعه آماری 
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
انواع متغیر های تحقیق 
تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها
فصل چهارم : جداول
جداول یک بعدی و نمودارها 
جداول دو بعدی 
فصل پنجم : نتیجهگیری و پپیشنهادات
نتیجه گیری 
نتایج به طور خلاصه
پیشنهادات 
فصل ششم : محدودیت های پژوهش
تنگناها و محدودیت ها 
پیوست ها
منابع و مآخذ 
قسمتی از متن :


چکیده:

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه 17 تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند
مقدمه:
سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه 17 تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل مرتبط با پدیده کجروی اجتماعی می باشد. عواملی چون: سن، تحصیلت، والدین، درآمد خانواده، وضعیت مسکن، و میزان نظارت و کنترل والدین واستفاده از وسایل ارتباط جمعی و ...
البته نمی توان گفت همه این عوامل با پدیده کجروی اجتماعی رابطه مستتقیمی دارند. از آنجا در همه جوامع به گونه ای کجروی وا نحراف از اهداف اصلی جوامع و تخطی از قوانین وجود دارد، لذا آشنایی و آگاهی افراد جامعه با کجروی و انحرافات اجتماعی و همچنین آگاهی از عواقب کجروی اجتماعی امری ضروری می باشد...


قیمت : 21000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر

تحقیق کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر

دانلود تحقیق کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دختر

عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی

کجروی اجتماعی

نوجوانان دانش آموز دختر

نوجوانان

دانش آموز دختر

کجروی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 144
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 87
حجم 164/6 کیلوبایت
دسته مقاله