تحلیل و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران

تحلیل و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران دارای 56صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


خلاصه پژوهش  
فصل یک    
مقدمه    
بیان مسئله   
هدف و پژوهش   
اهمیت و ضرورت پژوهش    
فرضیه پژوهشی   
تعریف متغیرهای پژوهش  
تعریف عملیاتی 
فصل دوم    
تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات   
نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶)    
ابعاد شخصیت از دید آیزنک   
تیپ های روان شناختی یونگ   
نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی    
نظریه دانشمندان در باره ازدواج  
فروید 
آدلر    
اریک اریکسون    
یونگ   
تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی   
فصل سوم   
روش پژوهش   
موضوع پژوهش    
جامعه آماری  
نمونه    
روش نمونه گیری   
ابزار اندازه گیری    
اعتبار و روایی آزمون ها   
فصل چهارم   
تنظیم نتایج و بررسی آن ها  
فصل پنجم    
نتیجه گیری   
محدودیت های تحقیق  
پیشنهادها   
فصل ششم   
خلاصه پژوهش    
بیان مسئله   
هدف از تحقیق    
فرضیه پژوهشی   
جامعه آماری   
گروه نمونه  
روش نمونه گیری    
ابزار اندازه گیری    
روش جمع آوری اطلاعات   
روش آماری 
نتایج پژوهش
منابع و مآخذ

قسمتی از متن :


چکیده
این تحقیق در رابطه با بررسی ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی زنان متأهل ۲۵- ۳۰ سال انجام گرفت. در فصل اول پژوهش توضیحاتی درباره متغیرهای پژوهش، فرضیه ها و تعاریف عملیاتی داده شد. در فصل دوم مطالبی از تحقیقات  قبلی که حول محور همین موضوع انجام گرفته بود توضیح داده شد. در فصل سوم روش های آماری، در فصل چهارم تحلیل داده ها و در فصل پنجم نتیجه گیری صورت گرفت.
رضایت زناشویی از عمده مسائل مطرح شده در روانشناسی خانواده است و عدم رضایت زناشویی یکی از نگرانی های عمده کسانی است که یا در پی درمان می آیند یا برای پایان دادن به ارتباط زناشویی خود اقدام می کنند. معمولاً تحقیقات برای بررسی رضایت زناشویی در سنین مختلف کم می باشد و هنوز در این زمینه ابهاماتی وجود دارد، لذا تحقیق در این زمینه ضروری است.
چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.
این پژوهش بر آن است تا ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و بر این اساس ما در این پژوهش ۴ فرضیه داریم که عبارتند از


۱-    بین میزان شخصیت برون گرای با ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.
۲-    بین میزان شخصیت برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.
۳-    بین میزان شخصیت درون گرای باثبات و رضایت مندی رابطه وجود دارد.
۴-    بین میزان شخصیت درون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع زمینه یابی است.


جامعه مورد مطالعه ما در این پژوهش زنان متأهل ۲۵ الی۳۰  شهر تهران می باشد که ۳۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از روش خوشه ایی چند مرحله ایی به صورت محله، خیابان، کوچه، پلاک و شخص است.
ابزار اندازه گیری متغیرهای این پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنگ بود که از روایی و پایایی لازم برخوردار است و به وسیله دکتر محمدنقی براهنی استاندارد شده است.
و از آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH هم استفاده به عمل رفته است ک این آزمون هم به صورت استاندارد شده است و هم از روایی و پایایی لازم برخوردار است که نمرات خام هر آزمودنی با استفاده از جدول فرم به نمرات استاندارد تبدیل گردید و این نمرات توسط مجذور خی (x2 )  مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده در این پژوهش به این صورت بود که فرضیه های احتمالی در این تحقیق رد شده و فقط فرضیه شماره ۲ (شخصیت برون گرای بی ثبات) تایید شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود ندارد و عوامل دیگری در این امر دخیل هستند...


قیمت : 16900 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی رضایتمندی زناشویی در زنان متاهل

تحقیق رضایتمندی زناشویی در زنان متاهل

دانلود تحقیق رضایتمندی زناشویی در زنان متاهل

ویژگی های شخصیتی

رضایتمندی زناشویی

زنان متاهل 25 تا 30سال

زنان متاهل

ابعاد شخصیت

زندگی زناشویی

زناشویی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 56
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 285
حجم 59/7 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی