تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است دارای 220صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


« مقدمات و کلیات »   
« تاریخچه مطالعاتی »   
« بیان مساله »   
« چار چوب نظری »  
« نظریه هربرت بلومر »  
« پرسشهای پژوهش »   
« اهداف مطالعاتی »   
« حدود مطالعاتی »   
« اهمیت مطالعاتی » 
« تعریف مفاهیم و اصطلاحات »  
« جامعه شناسی »   
« جامعه شناسی دین »  
« روش شناسی »   
« ایستایی شناسی اجتماعی »   
« جامعه شناسی ادبیات »  
« پویایی شناسی » 
« تغییر و تحول اجتماعی »  
« کارگزاران تغییر » 
« جهان اعیان » 
« کنش پیوسته »   
« نظام روانشناختی یا از خود رهایی »   
« نظام کنشی »  
« واکنش گردگشتی »  
« واکنش پیوسته »  
« انسان سالم و انسان نا سالم »   
مفهوم « Me »  
مفهوم
مفهوم خود یا « self  »   
« جامعه نمادی و نا نمادی »   
فصل دوم   
« مـرور متــون مطــالعاتی » 
« مرور متون مطالعاتی »  
چند مورد از ویژگی های جلال آل احمد عبارتند از
فصل سوم  
« روش تحقیق »  
« مدخل »  
« رسش تحقیق » 
طرح تحقیق :   
فن تحقیق :  
طرح تحلیلی :   
طرح اجرایی :  
فصل چهارم  
« گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »
« گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »   
« شرایط عینی و ذهنی »  
« جستارهای بنیادی جامعه شناسی »   
الف- دیدگاه هستی شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی:   
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرایی( امیل دورکیم ، تالکوت پارسنز )   
دیدگاه تضادگرائی(کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( ماکس وبر)  
هستی شناسی در دیدگاه کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر)
دین و امور خدایی در آثار جلال آل احمد   
انسان در اندیشۀ آل احمد   
اجزاء و مفاهیم اصلی معرفت شناسی و روش شناسی  
ب- دیدگاه روش شناسی و معرفت شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر) 
دیدگاه ساختی و کارکردگرایی (امیل دورکیم، تالکوت پارسنز)  
نظریه جامعه شناختی شناخت از نظر دورکیم شامل سه قضیه است:  
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)   
دیدگاه متقابل گرایی نمادی ( هربرت بلومر)   
روش شناسی و معرفت شناسی از دیدگاه جلال آل احمد   
اجزاء مفاهیم اصلی (( ایستایی شناسی اجتماعی ))  
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی ( دورکیم ، پارسنز )  
دیدگاه تضاد  گرائی ( کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( وبر )   
در تشابه این سه دیدگاه می توان گفت که 
 کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر )   
ایستائی شناسی در اندیشه جلال آل احمد  
جامعه شناسی سیاسی 
جامعه شناسی اقتصادی   
جامعه شناسی روستایی 
اجزاء و مفاهیم اصلی « پویایی شناسی اجتماعی »   
د – دیدگاه پویایی شناسی اجتماعی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر)  
دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی (دورکیم، پارسنز) 
دیدگاه تضادگرائی (کارل مارکس)   
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)  
کنش متقابل گرائی نمادی (هربرت بلومر)  
شرایط تغییر از نظر جلال آل احمد   ۱
مراحل تغییر از نظر جلال آل احمد  
کارگزاران تغییر در اندیشه جلال آل احمد   
اما جلال آل احمد چه گروه هایی را عامل تغییر معرفی می کند ؟ 
تحلیل تکنیکی و تئوریکی  
فصل پنجم  
« استنتاج و توصیه ها »   
« نتایج تحقیق»  
انسان در افکار آل احمد 
پیشنهادات
ضمائم  
زندگینامه –  سالشمار زندگی –  فهرست کتب با سال انتشار کتابنامه       «  فارسی- لاتین »  
زندگینامه جلال آل احمد  
سالشمار جلال آل احمد  
آثار جلال آل احمد  

قسمتی از متن :


« مقدمات و کلیات »
این تحقیق در نظر دارد در فضای اندیشه و آثار یکی از مطرح ترین   و با نفوذترین   روشنفکران دوره اخیر حیات اجتماعی ایران جلال آل احمد کنکاش کرده و مقولات جامعه شناختی موجود در آثارش را شناخته و مدون سازد .
بیان واقعیتها از طرق تحلیل محتوای آثار نویسندگان علیرغم منزلت و پایگاه والای اجتماعی آنها بسیار مهم و در خور اعتنای جدی است ، در این راستا نقد و بررسی آراء اجتماعی آل احمد که در یکی از برهه های تاریخ معاصر ایران از ارج و اهمیتی برخوردار بوده از این مقوله مستثنی نیست .
با اینکه آل احمد را روشنفکر و از آگاهان اجتماعی   درجه اول فرض کرده اند ، این تحقیق بر آن است تا پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است ؟
« تاریخچه مطالعاتی »
در ارتباط با مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته ، حداقل تحت عنوان مورد نظر تحقیق ، مطالعه ای صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات را در این راستا مطالعات ادبی تشکیل می دهد ...


قیمت : 2500 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی آل احمد رویکردی علمی جامعه شناختی

تحقیق آل احمد رویکردی علمی جامعه شناختی

دانلود تحقیق آل احمد رویکردی علمی جامعه شناختی

آل احمد

رویکردی علمی

جامعه شناختی

مسائل اجتماعی

روش شناسی

روش شناسی آل احمد

مسائل اجتماعی آل احمد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :2500 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 220
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 135
حجم 214/6 کیلوبایت
دسته مقاله