تحلیل و بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران

تحلیل و بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران دارای 180صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش
مقدمه
چکیده
بیان موضوع و مساله پژوهش
اهداف کلی پژوهش
 اهداف کاربردی
سوالات تحقیق
 تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها
مددکاری اجتماعی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
تعریف مددکاری اجتماعی
پرلمن، هلن، هریس؛ مددکاری اجتماعی
تأمین اجتماعی
خدمات اجتماعی
یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران
تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی
ویژگیهای مددکار اجتماعی
مراجع
نحوه پذیرش مراجع
انواع مراجع
روشهای مددکاری اجتماعی
ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی
برخی از مکاتب و نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در مددکاری اجتماعی
جامعه شناسی صوری
جامعه شناسی ناب تونیز
دیدگاه پدیدار شناسی
نظریه مبادله
مکتب کارکردگرایی
نظریه کنش متقابل نمادی
دیدگاه تفهمی
الگوهای مددکاری اجتماعی
الگوی رشد بوستون
الگوی ارتباطی – تعاملی
الگوی رشدی تروپ
الگوی کارکردی
الگوی گشتالت درمانی
 الگوی میانجی گری
الگوی تعقلی
 الگوی واقعیت درمانی
 الگوی موقعیتی
الگوی برنامه ریزی اجتماعی
 الگوی وظیفه مندی
فصل سوم: فرایند روش شناختی پژوهش
جامعه آماری
ابزار اندازه گیری پژوهش
 پرسشنامه
شیوه اجرای پژوهش
طرح پژوهش
 روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات
فصل چهارم-نتایج پژوهش
تفسیر جدول 
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
 محدودیت ها و پیشنهادها
 محدودیتها
پیشنهادات
منابع

قسمتی از متن :


چکیده
پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است
بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازد
و بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامع آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد
آنچه که موجب تشویق اینجانب به پژوهش در مورد مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی بیمارستان شده است دو علت داشت. علت اول کمبود شدید توجه به مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی و مخصوصاً مددکاران اجتماعی در بیمارستان از طریق مدیران موسسات بود. که البته جواب کافی به این کمبود ،تنها با همت و همکاری جبران کننده خواهد بود اطلاعات کافی در مورد این رشته و کار در بیمارستان در جامعه که باید دوباره هم خود مددکاران اجتماعی و هم مردم از مدد کاری اجتماعی بیمارستان آشنایی این رشته و کار در بین مردم شود. که این مطلب خود به کمک مددکاران آمده تا بتواند مشکلات مددجویان را برطرف و همچنین شناختی که مددجویان از این کار پیدا می کنند به خود آنها در مسائل و مشکلاتشان کمک می کنند. جامعه و مردم باید بیشتر با این رشته و نیز کار یعنی مددکاری اجتماعی واقع  در بیمارستان اطلاعات کسب کنند تا بتوانند بهتر از امکانات موجود استفاده کنند در ضمن مددکاران اجتماعی نیز باید سعی براین داشته باشند که در عین اینکه به وظایف کاری خود عمل می کنند ولی در عین حال باید عزت نفس مددجویان را نیز در نظر بگیرند...


قیمت : 17900 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی مشکلات مددکاران اجتماعی

تحقیق مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی

دانلود تحقیق مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان

رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی

مشکلات مددکاران اجتماعی

مددکاران اجتماعی

بیمارستانهای دولتی در تهران

بیمارستانهای دولتی

مددکاران

مددکار اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :17900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 86
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 228
حجم 301/2 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی