تحلیل و بررسی قتل نفس در حقوق

تحلیل و بررسی قتل نفس در حقوق

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی قتل نفس در حقوق دارای 183صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


پیشگفتار
مقدمه
تاریخچه
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد   
گفتار نخست: مفهوم قصد 
الف) مفهوم لغوی قصد
ب) مفهوم فقهی قصد
ج) مفهوم حقوقی قصد 
گفتار دوّم : انواع قصد
الف) قصد باسبق تصمیم 
ب) قصد ساده 
گفتار سوّم : درجات قصد
الف) قصد صریح یا مستقیم
ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم 
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی
فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی  
گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی  
الف) مفهوم قتل 
ب) مفهوم عمد
ج) مفهوم قتل عمدی 
گفتار دوم : درجات قتل عمدی
الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم
ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم 
ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی
فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده
گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون
الف) در فقه
ب ) در قانون
گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل 
الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله 
ب) کشنده بودن به اعبتار حساس بودن موضع 
ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه 
گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل 
الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) 
ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده 
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع عربی 
ج ـ منابع انگلیسی
منابع و مآخذ

قسمتی از متن :


پیشگفتار: 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد. 
نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت. 
گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است...


قیمت : 22000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی قتل نفس در حقوق

تحقیق قتل نفس در حقوق

دانلود تحقیق قتل نفس در حقوق

قتل نفس در حقوق

قتل نفس

حقوق

قتل

نظام حقوقی

قوانین کیفری

انواع قصد

درجات قصد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 183
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 131
حجم 114/4 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی