تحلیل و بررسی مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

تحلیل و بررسی مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری دارای156 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق
دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار
تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب
اختلالات اضطرابی
اضطراب تعمیم یافته
وسواس فکری – عملی
ویژگی های اختلالات وسواس
علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)
دیدگاه زیست شناختی
دیدگاه روان پویایی
دیدگاه رفتار گرایی
دیدگاه شناختی
دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی
دیدگاه اجتماعی
تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی
درمان اختلالات اضطرابی
دیدگاه زیست شناختی
دیدگاه تحلیل روانی
دیدگاه یادگیری
دیدگاه شناختی
وسواس – اجباری
ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی
نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی
نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD
نظریه های رفتاری و شناختی
درمان روانکاوی
درمان رفتاری هیجانی خردمندانه
درمان شناختی
درمان بیولوژیکی
ویژگی های بالینی OCD
تشخیص اختراقی OCC
فوبی (ترس مرضی)
فوبی های خاص
نظریه ها و درمان فوبی خاص
بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل
اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط
ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن
نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل
خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی
دلایل آغاز بیماری
سابقه ی مشکل و شیوع آن
سیر بیماری

فصل سوم – روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش اجرا
ابزار اندازه گیری
نمونه گیری آزمون
اعتبار آزمون
پایانی آزمون
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم
مقدمه
مقایسه میاگین ها
آزمون فرضیه
فصل پنجم
نتیجه گیری
محدویت ها و پیشنهادات
پیوست

قسمتی از متن :


چکیده پژوهش :
سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟
اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد. بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .
بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .
فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟


قیمت : 21000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر

تحقیق اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر

دانلود تحقیق اضطراب در بین پسر و دختر

مقایسه میزان اضطراب

بین دانشجویان پسر و دختر

دانشگاه های آزاد و سراسری

اضطراب دانشجویان آزاد

اضطراب دانشجویان سراسری

میزان اضطراب

اضطراب

اضظراب دانشجو

دانشجو

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 156
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 238
حجم 107/2 کیلوبایت
دسته مقاله