تحلیل و بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

تحلیل و بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی دارای233 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول

کلیات پژوهش

طرح مساله

سوالات اساسی تحقیق 

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیات تحقیق 

تعریف نظری و عملی مفاهیم تحقیق 

متغیر های مستقل تحقیق

فصل دوم

بخش اول: 

ادبیات تجربی تحقیق

بخش دوم:

ادبیات نظری تحقیق

فصل سوم

قسمت اول

روش تحقیق

قسمت دوم

جمعیت آماری تحقیق

متغیر های مستقل تحقیق

توصیف آماری یافته های پژوهش

توصیف متغیرهای زمینه ای تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات

قسمتی از متن :


طرح مساله:
موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی است. اعتماد اجتماعی عبارت است از« حسن ظن فرد به سایر افرادونهادهای جامعه با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهندکردکه نتایج منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسر گردد.»
رویکردهای مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی  آنها را بطور کلی در دو گروه فردی و اجتماعی جمع کرده اند.رویکرد فردی شامل تمام نظریه هایی است که اعتماد را از بعد روانشناسی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار می دهند.در این رویکرد اعتماد محصول عوامل فردی و روانشناختی چون تجارب دوران کودکی ویژگی های روحی و تجارب زندگی روزمره محسوب می شود.مطرح ترین نظریه پردازان این رویکرداوسلنر واریک اریکسون  هستند.اما در رویکرد اجتماعی اعتماد محصول عواملی چون؛ مشارکت مدنی،محیط اجتماعی،روابط اجتماعی و میزان گستردگی جامعه انسانی به حساب می آید.در این رویکرد می توان از افرادی چون توکوویل،پارسونزو پوتنام نام برد.با این حال امروزه اغلب نظریه پردازان این حوزه سعی دارند تا تلفیقی از این دو رویکرد را دربررسی اعتماد به کارگیرند.
تحقیق حاضر با رویکرد اجتماعی،اعتماد را در سه نوع میان فردی،عام و نهادی مورد توجه قرار داده است.اعتماد میان فردی در سطح یک رابطه چهره به چهره قرار می گیرد.در این نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنایان و اعضای خانواده است.اعتماد عام در سطحی فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار می گیرد. هدف اعتماد شخص معینی نیست،بلکه بصورت کلی مطرح می شودبرای مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.یا اعتماد به نژاد و ملیت متفاوت. اعتماد نهادی متوجه نهادها و سازمانهای رسمی یا غیر رسمی وبطور کلی ساختار های غیر شخصی است...


قیمت : 24000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی

تحقیق رسانه های جمعی با اعتماد اجتماعی شهروندان

دانلود تحقیق رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی

استفاده از استفاده از رسانه های جمعی

رسانه های جمعی

میزان اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی

شهروندان تهرانی

شهروندان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :24000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 233
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 100
حجم 257/6 کیلوبایت
دسته مقاله