تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم

تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم دارای 54 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


چکیده  
مقدمه    
فصل اول : معرفی پژوهش    
بیان مسئله    
اهمیت مسئله    
تعریف مفاهیم    
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش    
حساسیت کنتراست     
کنتراست    
تست حساسیت کنتراست   
تست csv1000      
فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه   
مروری بر تحقیقات گذشته     
اهداف -  فرضیه    
فصل چهارم : روش تحقیق     
انتخاب جامعه آماری   
روش انجام آزمون    
فصل پنجم : نتایج و نمودارها     
نتایج   
نمودارها    
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری    
بحث و نتیجه گیری    
منابع      

قسمتی از متن :


چکیده 
در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .
این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است  E1000csv در 2 مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05) 
همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند . 

 


قیمت : 19000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی حساسیت کنتراست عینک و لنز

تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز

دانلود تحقیق حساسیت کنتراست عینک و لنز

مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز

حساسیت کنتراست عینک

کنتراست عینک و لنز

کلینیک چشم پزشکی

چشم پزشکی

عینک

لنز

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :19000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 54
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 258
حجم 968/3 کیلوبایت
دسته مقاله