تحلیل و بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

 تحلیل و بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها دارای 145 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 
بیان مسئله یا طرح موضوع
 اهداف پژوهش 
اهمیت موضوع پژوهش
فرضیات پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 
محدوده مطالعاتی پژوهش

 فصل دوم :ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

 مقدمه
 تعریف سنت پذیری و اصطلاحات و واژه های مرتبط با سنت پذیری 
انواع سنت پذیری 
عوامل موثر بر سنت پذیری 
 آثار و تبعات سنت پذیری 
 وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان 
نظریه های مرتبط با سنت پذیری 
 چارچوب نظری 
جمع بندی و نتیجه گیری
مدل مطالعاتی
منابع 

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

 روش پژوهش 
جامعه آماری 
حجم نمونه و روش نمونه گیری
 ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی ) 
روش جمع آوری اطلاعات 
روش های تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات 

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

  مقدمه

 جداول توصیفی ( یک بعدی ) 

جداول دو بعدی 

نمودارها 

فصل پنجم : نتایج پژوهش 

بحث و نتیجه گیری 
تنگناها و محدودیت های پژوهش 
پیشنهادهای پژوهش 
خلاصه پژوهش 
فهرست منابع 
 پیوستها 

قسمتی از متن :


● چکیده پژوهش : 
در این پژوهش عمده ترین عوامل  موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده  که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و ... مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها  وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟  برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی 100 نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم .  و اطلاعات به دست آمده در 21 جدول یک بعدی و 20 جدول دو بعدی با استفاده از آزمون  X2( خی دو) ، و 20 نمودار تجزیه و تحلیل شد .  و در نهایت به این نتیجه کلی  رسیدیم  که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر  چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد . 
1- مقدمه 
 
سنت پذیری چیست؟ جدای از معانی گوناگونی که از مفهوم سنت برداشت می شود سنت گرایی  به تفکری اطلاق می شود  که مدعی است  تاملات عقلانی انسانها  درهر زمان واوضاع واحوالی که باشند به مجموعه ی واحدی از حقایق رهنمون می شوند.
 
 سنت پذیری وگرایش به یک سنت خاص از قدیم الایام بوده وهنوز هم هست، یعنی ازدوران های قبل هم یکسری از انگیزه های فرهنگی وقوانین وآداب ورسومی بوده که مورد پرستش وتبعیت قرار می گرفته.
 سنت پذیری می تواند انواعی چون سنت پذیری شهری ، روستایی، قومی، قیبله ای خانوادگی و... داشته باشد که هر فرد به نوع فرهنگی که در آن رشد کرده به هر کدام از این انواع گرایش داشته باشد واز قوانین آن تبعیت کند...فهرست مطالب :

 


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد

تحلیل و بررسی میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد

میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

میزان سنت پذیری دانشجویان

شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان

مقاله میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد

سنت پذیری دانشجو

دانشجو دانشگاه آزاد

سنت پذیری

درونی کردن سنت

سنت

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 145
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 245
حجم 175/7 کیلوبایت
دسته مقاله