تحلیل و بررسی تاثیر دعا

تحلیل و بررسی تاثیر دعا

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی تاثیر دعا دارای 223 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول- مفهوم وتبیین گسترده دعا
مقدمه
دعا در لغت و اصطلاح
تعریف دعا
انواع دعا
ارزش و اهمیت دعا
فلسفه دعا
دعا در آیات
دعا در روایات
شرایط و استجابت دعا
دعای پیامبران
دعای ائمه
امر به اکتار دعا

فصل دوم- دعا و اثرات آن
1-    مقدمه 
2-    برکرداندن قضای الهی
3-    بخشایش گناه
4-    برآورده شدن خواست ها
5-    جلب روزی
6-    ایجاد آرامش در انسان
7-    دعا و  انگیزة سالم
8-    دعا و اعتماد به نفس
9-    دعا و عواطف 
10-    دعا و خودشکوفایی
11-    دعا و سیاست

فصل سوم- اضطراب و درمان آن از طریق دعا
1-    مقدمه
2-    اضطراب در لغت و اصطلاح
3-    علایم اضطراب
4-    انواع اضطراب
5-    عوامل ایجاد اضطراب از دیدگاه اسلام
6-    آثار اضطراب
فصل چهارم- عوامل از بین بردن اضطراب و نگرانی
1-    مقدمه
2-    ایمان به خدا داشتن
3-    با تقوا بودن
4-    توکل داشتن بر خدا
5-    عبادات
6-    صبر
7-    توبه
8-    افکار مثبت

قسمتی از متن :


مقدمه
     دعا صمیمی ترین شیوة ارتباط بندگان با خداوند است که از رهگذر آن هر کس به فراخور جهان وجود خود با ساحت قدس ربوبی راز و نیاز می کند: یکی برآورده شدن نیازهای خرد و کلن دنیوی را می طلبد؛ دیگری، شرمنده از سیاهی نامة عمل خویش بخشایش الهی را درخواست می کند؛ بنده ای دیگر که گام در راه پرنشیب و ف راز سلوک معنوی نهاده و شراب معنا، پیمانة جانش را لبالب ساخته، توشه ای افزوت تر طلب می کند؛ در مرتبه ای بس فراتر اولیای الهی از آن که بنا به ضرورت با ابنای زمان در آویخته و از غرقه شدن در دریای عشق و تماشای جلوة جمال و جلال حق، ساعاتی محروم مانده اند، با اشک سوز، عذر تقصیر می آورند و توفیق جبران گذشته را از دوست انتظار   می برند. باری، در این سوی دعا، بندگانی با هزاران خواسته، با اشک و آه، یک سره  جویای خواستة خودند. در سوی دیگر وجودی ایستاده که خداوندگاری زیبندة او است و خور را بیش از همه به صفت «رحمان» و «رحیم» موصوف کرده، و در نخستین آیات کتابش خود را کریم دانسته است ؛ خداوند آنقدر بدبار است که از اصرار فزون از حد بندگانش رنجور نمی شود، و چنان بر قلة فرازمند جود و سخا ایستاده که هرچه ببخشد، خزینه های کرمش پایان      نمی گیرد، و چنان قدرتمند است که در راه اجابت خواست بندگانش، هزاران مانع خرد و کلان را از سر راه برمی گیرد. از همه شیرین تر آن که نه بارگاه او حاجبی دارد و نه لختی آسایش می طلبد تا نیاز داران را براند و به زمانی دیگر حواله دهد. بندگانش همیشه و همه جا ، در خلوت و جلوت، در مکنت و در نکبت، ریسمان دل را به آسمان مهربانی اش پیوند می زنند، و جانشان را با امید به او روشنایی می بخشند. آیا چنین معبودی زیبندة راز و نیاز و دعا و حاجت خواهی نیست؟ 
1-1 دعا در لغت و اصطلاح
     «دعا» در لغت بهمعنای «خواندن» ، «درخواست انجام دادن کار»  یا «حاجت خواستن»  است. اصل آن «دعاو» بوده و به دلیل قرار گرفتن واو پس از الف، بر اساس قواعد اعلال تبدیل به همزه شده است. 
      راغب، دعا را به معنی بانگ زدن و خواندن نوشته است.  دعا نوعی نیایش و درخواست از خداوند با کلماتی است که در اوقات مختلف در مقام استغاثه از خداوند و طلب آموزش یا درخواست خیر و برکت و برآورده شدن حاجت بخواند... 


قیمت : 23000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی تاثیر دعا

دانلود تحقیق دعا

تحقیق تاثیر دعا

دانلود تاثیر دعا

تحقیق دعا

مقاله دعا

دعا

تاثیر دعا

دعا کردن

دعا خواندن

تاثیر دعا خواندن

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 223
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 101
حجم 100/3 کیلوبایت
دسته مقاله