بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

توضیح کوتاه

تحقیق اشتغال زنان بر ساختار خانواده دارای 59 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


چکیده

شاحص سازی متغیرها

متغیر مستقل

ساعت کاری

تعداد فرزندان

موقعیت اقتصادی

موقعیت اجتماعی

میزان خودباوری زنان

اختلاف زناشویی

قدرت تصمیم گیری زن در خانواده

وضعیت تحصیلی فرزندان

رابطه مادری و فرزندی

جداول شماره 1تا 38

تفسیر جداول شماره 1تا 38

قسمتی از متن :


چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.


قیمت : 16900 تومان


کلمات کلیدی


تحقیق اشتغال زنان بر ساختار خانواده

دانلود تحقیق اشتغال زنان

بررسی تاثیر اشتغال زنان

تاثیراشتغال زنان بر ساختار خانواده

اشتغال زنان

ساختار خانواده

جامعه آماری

سیتماتیک

متغیرها

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 59
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 193
حجم 307/2 کیلوبایت
دسته مقاله