جزوه طراحی مکانیزم ها

جزوه طراحی مکانیزم ها

توضیح کوتاه

جزوه طراحی مکانیزم ها ، کد 0302 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


طراحی مکانیزم از روش هندسی با سه نقطه دقت

مقدمه

قطب های حرکت و قضیه i

قطب های نسبی

انتخاب نقط دقت

تعریف نقاط دقت

معیار چبی شفت

طراحی مولد تابع

تعریف انواع خطا

قطب های مکانیزم لغزنده – لنگی

قطب های نسبی مکانیزم لغزنده – لنگی

مسائل

طراحی مکانیزم از روش هندسی با چهار نقطه دقت

مقدمه

مثلث های قطبی و قضیه ii

نقطه کاردینال و قضیه iii

قطب های انعکاسی

چهار وضعیت از یک صفحه

نقاط مرکزی ،دایروی و چهار ضلعی قطبی

منحنی نقاط مرکزی

اثبات قضیه iv

مسائل

طراحی مکانیزم با استفاده از روش جبری

مقدمه

معادله تغییر مکان یک چهار میله ای

طراحی مکانیزم چهار میله ای با سه نقطه دقت

طراحی مکانیزم بر اساس شتاب هاو سرعت های زاویه ای

تعمیم روش طراحی جبری

طراحی مکانیزم لغزنده – لنگی با سه نقطه دقت

طراحی مکانیزم لغزنده – لنگی با چهار نقطه دقت

طراحی مکانیزم چهار میله ای با پنج نقطه دقت

تجزیه و تحلیل خطای مکانیکی در مکانیزم ها

مسائل

طراحی مکانیزم با استفاده از جبر مختلط

مقدمه

طراحی مکانیزم چهار میله ای

طراحی منحنی روابط با پنج نقطه دقت

مسائل


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه طراحی مکانیزم ها

طراحی مکانیزم ها

طراحی مکانیزم از روش هندسی با سه نقطه دقت

طراحی مکانیزم از روش هندسی با چهار نقطه دقت

طراحی مکانیزم با استفاده از روش جبری

طراحی مکانیزم با استفاده از جبر مختلط

قطب های حرکت

قطب های مکانیزم لغزنده

قطب های انعکاسی

جزوه طراحی مکانیزم ها دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه طراحی مکانیزم ها دانشگاه پیام نور

جزوه طراحی مکانیزم ها دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 166
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 242
حجم 14/3 مگابایت
دسته جزوه