جزوه تئوری سازمان مدیریت

جزوه تئوری سازمان مدیریت

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مدیریت بازرگانی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است، در قالب pdf و در 168 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: سازمانها و تئوریهای سازمان

فصل دوم: سازمانها به عنوان سیستم های عقلایی

فصل سوم: سازمان به عنوان سیستم های طبیعی

فصل چهارم: سازمانها به عنوان سیستم های باز

فصل پنجم: ترکی بنگرشها

فصل ششم: محیط سازمان و نظریات محیطی

فصل هشتم: ساختار اجتماعی سازمان

فصل نهم: استعاره های سازمان

فصل دهم: مسئولیت اجتماعی و اخلاق در مدیریت

ضمیمه: سوالات سالهای گذشته درس تئوری سازمان دانشگاه آزاد


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: سازمانها و تئوریهای سازمان


تئوری به عنوان توضیح یا بیان منسجم از مشاهدات یا پدیدههای تجربه شده تعریف میشود. استفاده از رویکردهای تئوری پردازی مختلف روش بهتری برای ایجاد تصاویر بهتر از پدیده پیچیده سازمان میباشد. یکی از رسالتهای اصلی آموزش دهندگان مدیریت، انجام تحقیقاتی است که دانش را از یک طرف به رشته علمی بیفزایند و از طرف دیگر آن را در عمل مدیریت به عنوان یک حرفه به کار گیرند. برای انجام این کار ما بایستی تحقیق خود را به گونهای طراحی کنیم که درک مناسبی را از مسائل عملی در آن حرفه به دست دهند. ما بایستی مهارتهای خود را در مورد توسعه تئوریهای خوب پرورش داده به گونهای که تحقیقات انجام گرفته دانش ما را در مورد رشته و حرفه افزایش دهند. تئوری خوب دانش ما را در مورد رشته علمی پیشرفت داده و تحقیقات را به سمت سوالات بنیادی سوق میدهد.
تصور اینکه نگاههای جدیدتر، جایگزین نگاههای قدیمیتر میشوند، تصوری اشتباه است. در تئوری سازمانی، نگاهها روی هم انباشته میشوند و در گذر زمان یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند، چون تئوری پردازان سازمان، با گذشت زمان ایده های بیشتر و بیشتری را که در این حوزه ی مطالعه ارائه م یشود، می پذیرند.

ویژگی های سازمانها

حضور همیشگی
ویژگی جوامع مدرن این است که نقش سازمانها اگر هم در آنها غالب نباشد، مهم است. سازمان ها در تمدن های کهن نیز وجود داشته اند اما در جوامع مدرن می توان سازمان های زیادی را مشاهده نمود که عهده دار انجام وظایف بسیارگسترش سازمانها یکی از اساسی ترین مکانیزمهای جوامع فوق تخصصی است که به » : متنوعی باشند. پارسونز میگوید هر چند که .« وسیله آن کارهایشان انجام گرفته و دستیابی به اهدافی که ورای توان افراد است امکان پذیر میشود.
سازمانها امروزه در همه جا حضور دارند اما توسعه آنها کاملا تًدریجی و بیسر و صدا صورت گرفته است، به طوری که توجه کسی را به خود جلب نکرده است. در چند دهه اخیر انقلاب سازمانی که هرگز آشوبی را برنینگیخته و حتی مقاومتی در برابر آن نشده و هیچ پرچمی برای آن برافراشته نشده است، بدون این که کسی متوجه آن شود زندگی ما را کاملاً زیر و رو کرده است. این انقلاب نمایانگر اختلافی است بین جهانی که بشر در فکرش طراحی میکند و جهانی که وی در واقعیت ساخته است.

منبع بیماریهای اجتماعی
سازمانها به عنوان یکی از منابع بیماریهای اجتماعی در عصر انقلاب صنعتی مطرح شدند. رایت میلز درباره خطر ظهوربه ما هشدار میدهد. نخبگانی که در رأس بوروکراسی، دولت نظامی و شرکتهای عظیم قرار میگیرند. « قدرت نخبگان »
دارند روف نیز بر این مسئله اصرار داشت که دیگر مبنای ساختار طبقاتی به مالکیت وسایل تولید مربوط نمیشود بلکه درارتباط با دستیابی به پستهایی است که قدرت لازم را برای استفاده از اختیارات سازمانی را به فرد اعطا میکنند.
انتقاد قابل طرح دیگری مربوط به رشد دائمی سازمانهای بخش دولتی می باشد. وبر و میشلز اصرار داشتند که مسئلهاصلی جوامع مدرن، تسلط روزافزون بوروکراسی دولتی بر رهبران سیاسی آنها میباشد.
تمدن به بهای بهترین روزهای » : انتقادات دیگر بر عقلایی کردن زندگی مدرن تمرکز داند. در این انتقادات اظهار میشودانسان حاصل شده، اما هیچ چیز ظالمانه تر از نشستن یک متخصص در جای همکار صمیمی، نشستن بحران خردگرایی بر«. جای شیطان و نشستن زنان عصبی به جای ساحره ها نمی باشد.

از خود بیگانگی، سازش بیش از حد و جلوگیری از رشد طبیعی شخصیت، نتایجی است که نه تنها در موارد خاصی مانند زندانها و اردوهای کار، بلکه مصداق آن در کلیه سازمانهای تفریحی نیز پیدا میشود.
رسانه
علاوه بر اینکه سازمانها دارای مکانیزم اجرا و نیل به بسیاری از اهداف گوناگون می باشند، سرچشمه بسیاری از مشکلاترا ساخته بود « رسانه پیام است » نیز بوده و بر زندگی جمعی تأثیر مهم دیگری نیز می گذارند. مارشال مک لوهان، شعارتا اذهان را به جای مطالبی که رسانه های گروهی منتقل میکنند، متوجه ویژگیهای آنها نماید. سازمانها نیز مانندرسانه امتداد خویشتن ما را نشان میدهد. سازمانها میتوانند به اهدافی نائل شوند که ورای دسترسی فرد است.

ضمیمه: سوالات سالهای گذشته درستئوریسازمان دانشگاه آزاد
سوالات درس تئوری سازمان 

1. چگونگی تأثیر تکنولوژی بر ساختار سازمان را از نظر جون وودوارد تشریح کنید.

اهمیت فنآوری برای تئوری سازمان به صورت مشخص توسط جوان وودوارد 1، جامعه شناس سازمانی بریتانیایی مطرح چه نوع چیدمان (ترتیبات) سازمانی، بالاترین سطح » شد. سوال پژوهشی که وودوارد را به خود جلب کرد این بود که طبقه بندی وی نشان داد که ساختار با عملکرد ارتباط برقرار میکند، اما حفظ زمانی که انواع «؟ عملکرد را به دنبال دارد فنآوریهای مورد استفاده سازمان مدنظر قرار داده میشوند، یعنی بهترین ساختار برای یک سازمان به نوع فنآوری مورد استفاده بستگی داشت.
گونه شناسی وودوارد معمولا دًر سه محور فنآوریهای اساسی زیر خلاصه میشود:

-1 تولید واحد یا دستهای کوچک
-2 تولید انبوه یا دستهای بزرگ
-3 تولید فرآیندی مستمر

طبقه ی تولید واحدی و دستهای کوچک، مرکب از همه فنآوریهایی است که یک محصول را در یک زمان یا تعداد معدودی محصول را یک دفعه تولید میکند. پوشاک سفارشی، از قبیل لباسهای ویژه، یا لباسهای بازیگران تئاتر معمولاً محصول فنون تولید واحدی هستند. در تولید واحدی، حجم کوچکی از محصول از ابتدا تا انتها تولید میشود. بدین ترتیب نوع کار کارکنان بسته به مرحله فرآیند تولید که مواد در آن در حال پردازش هستند، متغیر است. کارگران درهمه فرآیند تولید از ابتدا تا انتها مشارکت میکنند و درک نسبتاً کاملی از فنآوری مورد استفاده دارند. سازمانهایی که از فنآوریهای تولید واحدی استفاده می کنند، زمانی که حیطه کنترل کوچکتر و سطوح مدیریت کمتر داشته و سیستم تصمیم گیری غیرمتمرکزی را دارا باشند، موفق ترند.

و...


قیمت : 27000 تومان


کلمات کلیدی


تئوری سازمان مدیریت

تئوری سازمان و مدیریت

تئوری های سازمان مدیریت

جزوه تئوری سازمان مدیریت

جزوه تئوری سازمان مدیریت مدیریت بازرگانی

جزوه تئوری سازمان مدیریت رشده بازرگانی

دانلود جزوه تئوری سازمان مدیریت

جزوه تئوری سازمان مدیریت کنکور

جزوه تئوری سازمان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تئوری سازمان مدیریت دانشگاه پیام نور

جزوه تئوری سازمان مدیریتدانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :27000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 168
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 226
حجم 1/5 مگابایت
دسته جزوه