جزوه اصول فلسفه رشته هنر

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 314 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: کلیات

فصل اول: معنا و مفهوم فلسفه 

فصل دوم: پیشینه یونانی

فصل سوم: ریشه هاي نوافلاطونی

فصل چهارم: نهضت ترجمه

فصل پنجم: ریشه هاي ایرانی و هندي

فصل ششم: مکاتب کلامی و پیشا فلسفی

فصل هفتم: مکاتب فلسفی

فصل هشتم: اصطلاحات فلسفی

فصل نهم: بررسی 4 رویکرد به

مجموعه تست

پاسخنامه سوالات 

بخش دوم: آراء متفکران کلیدي

فصل اول:کندي

فصل دوم: زکریاي رازي

فصل سوم: فارابی

فصل چهارم: اخوان 

فصل پنجم: ابن سینا

فصل ششم: ابن رشد

فصل هفتم: سهروردي

فصل نهم: معرفی اجمالی

مجموعه تست

پاسخنامه سوالات 

آزمون خودسنجی

پاسخنامه سوالات 

آزمون خودسنجی

پاسخنامه سوالات

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول : کلیات  

فصل اول : معنا و مفهوم فلسفه  

و حکمت در اسلام  

اشاره: 

طریق ترجمههاي یونان ی قرنهاي دوم و سوم هجري(هشتم و نهم میلادي) ب ه زبان عربی وارد شد. از « فلسفه » اصطلاح سویی،

در تمدن اسلامی، فلسفه را بدان معنا که در زبان انگلیسی مصطلح است ، نه فقط می باید در مکاتب مختلف فلسفه اسلام ی که علاوه

بر آن در ذیل دیگر عناوین، به ویژه مباحث کلام، معرفت، اصو ل فقهو ... نیز جستجو کرد و این جدا از موضوعاتی نظیر صرف و

نحو و تاریخ است که منشأ توسعه شعب خاصی از فلسفه گردیده است.به طور کلی توجه محققان غربی به سیر فلسفه اسلامی به دو

دلیل اندك بوده است:یکی طبیعت موضوع و دیگري طبیعت بحث علمی در

نزد غربیان.بخش عمده فلسفه اسلامی تا آنجا که این اندیشه اهمیتی براي خارج از حوزه اسلام دارد ،متعلق به گذشته اي بسیار دور

است.فلسفه اسلامی ،از جهت روح و نگرش از اساس قرون وسطایی است و از زمان متفکران نامدار قرون وسطا نظیر توماس

آکویناس و راجر بیکن تاکنون ،این اندیشه فقط تا آنجا در غرب مورد عنایت بوده است که محققان توانسته اند ارتباط مستقیم یا غیر

مستقیم آن را با بسط و تکامل فلسفه اروپایی یا کلام مسیحی نشان دهند.

از سویی دیگر فلسفه در غرب و از قرن هفدهم میلادي به بعد ،راه کاملاً جدیدي پیش گرفته است.مدام کوششهاي تازهاي به کار می

رود تا جهان بینی منسجمی براي انسان امروزي بنیان نهاده شود که در آن نقش اندیشه باستانی(یونانی) وقرون وسطایی(هم اسلامی

و هم لاتینی) به تدریج یا نادیده گرفته می شود یا ناچیز به شمار می آید.علاوه بر این اززمانی که متون تصحیح شده یونانی فراهم

شده اند،نقشی که فلسفه اسلامی در حفظ و انتقال اندیشه یونانی در فاصله سالهاي 184 تا 596 هجري قمري( 800 تا 1200

میلادي)داشته بیشتر اعتبار خود را نزد غربیان از دست داده است.با این وجود نمی توان این را نیز انکار کرد که نظام فکري که

متفکران مسلمان بر مبناي آن جهان را تعبیر و تفس یر کرده

اند براي مطالعه فرهنگ بشري شایان توجه است.


مجموعه تست  

1ـ مصراع "چرخ با ایناختران نغز و خوش وزیباستی"ازکدام فیلسوف مسـلمان اسـت وبـه نظـر کـدام یـک از  فیلسوفان یونان اشاره

دارد  

1 )ابن سینا،ارسطو 2 )شیخ اشراق،ارسطو 3)میرداماد،افلاطون 4)میرفندرسکی،افلاطون  


2ـ اصطلاحات زمان دهري و سرمديازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است  

1 )میر فندرسکی 2 )میرداماد 3)ملاصدرا 4)ابن سینا  

3ـ رساله هاي الواح عمادیه و سلامان وابسال به ترتیب ازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است  

1 )ابن سینا و سهروردي 2 )خواجه نصیر و فارابی 3 )سهروردي و ابن سینا 4 )ابن سینا و خواجه نصیر  

4ـ نظریه تشکیک در حقیقت وجود ازکدام فیلسوف مسلمان است  

1 )ابن سینا 2)ملاصدرا 3)فارابی 4)شیخ اشراق  

5ـ قصه سلامان وابسال راکدام فیلسوف شرح دادهاست  

1 )ابن سینا 2)شیخ بهایی 3)فیض کاشانی 4)ملاصدرا  

6ـ ازفلاسفه بزرگ اسلامیاست که درفلسفه وکلام، نجوم،ریاضیات،طب وادبیات در جهان اسلام کم نظیر است  

1 )ابن رشد 2)ابو ریحان بیرونی 3)ابونصر فارابی 4)خواجه نصیرالدین طوسی  

7ـ داستان مونس العشاق اثر کیست؟  

1 )شهاب الدین سهروردي 2 )ملا محسن فیض 3)ملاهادي سبزواري 4)محمود شبستري  

8ـ مقامات عارفان درکدام یک ازآثارابن سینامطرح شده است  

1 )اشارت و تنبیهات 2 )شفا 3)دانشنامه علائی 4)قانون

پاسخنامه

و...


قیمت : 36000 تومان


کلمات کلیدی


اصول فلسفه

جزوه اصول فلسفه

جزوه اصول فلسفه هنر

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

جزوه اصول فلسفه کنکور هنر

جزوه اصول فلسفه کنکور

جزوه اصول فلسفه کنکور ارشد هنر

جزوه اصول فلسفه آزمون ارشد هنر

جزوه اصول فلسفه دانشگاه پیام نور

جزوه اصول فلسفه تعلیم و تربیت

جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیام نور

دانلود جزوه اصول فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود جزوه اصول فلسفه و تربیت

دانلود جزوه اصول و فلسفه آموزش و پرورش

جزوه کتاب اصول فلسفه تعلیم تربیت

جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 314
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 280
حجم 10/2 مگابایت
دسته جزوه