جزوه دروس مشترک رشته هنر منابع کنکور قسمت اول

جزوه دروس مشترک رشته هنر منابع کنکور قسمت اول

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 312 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


عصر حجر

دوران پارینه سنگی( پالئوتیک)

دوره میان سنگی

دوره نوسنگی ( نئولیتیک) 

هنر بین النهرین 

اکدیها

هنر بابل

هنر آشوری 

بابل نوین

هنر مصر 

پادشاهی کهن

پادشاهی میانه و جدید 

هنر یونان 

نقاشی و پیکره سازی به شیوه کهن وش( باستانی )

معماری 

پیکر تراشی و نقاشی در دوره کلاسیک

پیکر تراشی در قرن چهارم و در دوره هلنی

هنر رومی 

معماری 

پیکر تراشی

نقاشی 

مسیحی ( بیزانس) 

هنر باختر در سده های میانه 

هنر گوتیک

پیکر تراشی گوتیک

نقاشی 

رنسانس

هنر رنسانس آغازین 

هنر ایتالیا در سده پانزده

هنر ایتالیا در نیمه دوم سده پانزدهم 

رنسانس پیشرفته در قرن شانزده میلادی

شیوه گرایی ( منریسم ) 

رنسانس در شمال اروپا

باروك

هنرمندان باروك

فلاندر

هلند 

سپانیا 

فرانسه 

روکوکو 

نئوکلاسیک

آزاد سران ( مستقلان ) _ باربیزن _ رمانتیک

مکتب باربیزون 

رومانتیک

رئالیسم( واقعگری ) 

امپرسیونیسم 

پست امپرسیونیسم و برخی مکتبها و گروههای هنری 

نقاشان مکتب ندیده 

نبی ها 

رمز گران ( سمبولیستها ) 

هنر در قرن بیستم 

ددگری ( فوویسم )

کوبیسم

پوریسم (ناب گری) 

فوتوریسم(آینده نگری)

دادائیسم 

سوررئالیسم (وهمگری)

اکسپرسیونیسم (هیجانگری) 

هنر آبستره (انتزاعی) 

کانستروکتیویسم

اپتیکال آرت 

پاپ آرت

اکسپرسیونیسم انتزاعی

اروپا در قرن بیستم

انتزاع گرایی پسا نقاشانه

پاپ، محیط و رویدادها 

تندیسهای انتزاعی، هنر مینیمال و هنر مفهومی 

گرایشهای جدید اکسپرسیونیستی در دهه 1980

تأثیر ویدئو 

تأثیر رسانه عکاسی

تاریخ نقاشی ایرانی

نقاشی ایرانی در دوران کهن 

هنر هخامنشی

هنر پارتی

ساسانیان

هنر مانوی

نقاشی در دوره اسلامی 

نفاشی ایرانی دردوران میانه 

مکتب تبریز (1)

مکتب شیراز

مکتب هرات 

ویژگیهای آثار کمال الدین بهزاد 

مکتب تبریز(2)

نگارگری در مشهد 

مکتب اصفهان

دوران جدید 

نقاشی دردوران زند وقاجار

دوران معاصر

نگارگری جدید

نقاشی قهوه خانه

نقاشی نوگرا

سینما 

برادران لومیر 

تاریخ سینما

پیشاز سینما 

دوران صامت

154تاریخ سینما از 1895 تا 1906

تجارت فیلم تا 1906

گذاری بر تاریخ سینمای ایران

سینمای ایران 

پیشگامان سینمای ایران

موج نو در سینمای ایران 

تئاتر 

تئاتردر ایران

نگاهی به تاریخ نمایشو نمایشنامه در ایران 

زمینه های تئاتر معاصر ایران 

موسیقی

پیدایشموسیقی در ملل

یونان 

چین

ژاپن

آمریکای شمالی 

حبشه

ژرمنی 

ماداگاسکار 

مبداء و منشاء موسیقی

موسیقی , زمان

موسیقی یا زبان

ردیف 

آواز

موسیقی سنتی ایرانی

چهره های موسیقی ایران

برخی خوانندگان

برخی تصنیف سرایان 

مرتبسازی بر اساساسم کوچک

معماری

کلیات

مکتبهای معماری اسلامی

مکتب شام و مصر 

مکتب عراقی-ایرانی

مکتب هند 

مکتب مغرب و اندلس

مکتب عثمانی 

مساجد و برجستگیهای معماری آنها

منارها

قصرها 

مرمت

خوشنویسی

خوشنویسی سنتی چینی 

پیدایش خط فارسی 

علت پیدایش الفبا

خوشنویسی اسلامی 

نمونهای از خط کوفی اولیه

سیر خط در ایران 

خط کوفی و وجه تسمیه آن 

نویسندگان خط کوفی بعد از اسلام 

خطوطی که از خط کوفی مشتق گردیده. 226

تحولات نوین خوشنویسی 

روشهای تفننی

علت پیدایشابزارهای خوشنویسی 

ابزارکار یکخوشنویس مبتدی

سفالگری

پیشینه سفالگری در ایران 

سفالگری با چرخ سفالگری در لالجین

معماری ایرانی

اصول معماری ایرانی

نیارش

خود بسندگی

درونگرایی

شیوه پارسی 

معماری پیشاز پارسی

تپه زاغی 

چغازنبیل 

ورود آریاییها

استودانها

معماری پارسی

نقشرستم

پاسارگاد

شیوه پارتی 

معبد آناهیتا 

تخت سلیمان

بازه هور 

کوه خواجه

آتشکده فیروز آباد.پ

قلعه دختر

آتشکده نیاسر

کاخ نیشابور

ایوان مداین

ایوان کرخه 

شیوه خراسانی

معماری مساجد 

مسجد جامع فهرج

تاریخانه دامغان

مسجد جامع اصفهان 

مسجد جامع نایین

نقده دوزی 

ده یکدوزی 

برودری دوزی 

لندره دوزی ( چهل تکه دوزی 

چاپ سنتی 

چاپ قلم کار 

چاپ باتیک

سایر شکلهای چاپ

جلد سازی 

جلد روغنی

موجی 

معرق

ترمه

نقاشی روغنی یا زیر لاکی 

فلسفه هنر از منظر فیلسوفان بزرگاسلامی 

فلسفه هنر 

ماهیت هنر

تعریف هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلامی 

فلسفه هنر نزد فیلسوفان اسلامی

واژه فنّ وصنعت به جای هنر

تعریف زیبایی در نزد فیلسوفان

منشأ زیبایی از نظر فیلسوفان اسلامی 

رابطه لذّت و زیبایی از دیدگاه فیلسوفان اسلامی 

نقش محاکات درهنر ازدیدگاه فیلسوفان اسلامی

تعریف محاکات از دید فیلسوفان اسلامی

اقسام محاکات

محاکات در شعر

محاکات در سایر هنرها

نقشخیال در هنر از دیدگاه حکیمان اسلامی

تلقّی متعالی از خیال و تخیل 

فلسفه متعالی هنر از دیدگاه صدرالمتالّهین

منابع


قسمتی از متن جزوه:


عصر حجر 

-1 دوران پارینه سنگی 

-2 دوران میان سنگی 

-3 دوران نوسنگی 

دوران پارینه سنگی( پالئوتیک): 

این دوران قدیمی ترین دوره پیش از تاریخ است. در این دوران پایه اقتصادی مردم بـر شـکار و صـید مـاهی و گـرد

آوریریشه وبرگ گیاهان مبتنی بوده و عموماً به دوره گردی روزگار یم گذراندهاند و در غارها زندگی یم کردنـد. قـدمت پ

هنـرنقاشی و کنده کاری بر بدنه غارها هو صخر ها بیش از بیست هزار سال قبل از میلاد و کنده کاری روی اسـتخوان چنـدی

پس از آن تخمین شده است .

در حدود 12 هزار سال ق. م پیشرفت بزرگی به سوی مهارت در بازنمایی تصویر و دقـت درمشاهده، یعنی آنچه که در عالم

هنرهایتجسمی واقعگری خوانده شده است برای آن مردمان حاصل شد که نمونـه هـا ی بارز ، شکل های شبیه سازی شده و

برجسته نما ورنگین، گاو وحشی و گوزن بر سطح صخر ه یهـا غـار«آلتمـامیرا» درشمال اسپان ویا نیز آثار مکشوف در

«وفون دو گ م » فرانسه است. غیر از اینها از دوره پارینه سنگی تمثال و پیکره زن در مفهوم رمزی مادر و زاینده ک، و

صنم ها(ربالنوع های کوچک اندام) از جمله ونوس ویلندروف (تصویر )1 ، مکشـوف درکنار رود دانوب، با قدمت تخمینی

15 هزار سال ق م، و نیز کنده کاری و نقاشی صخرهای در مغرب دریای خزر و ناحیـه لرستان و غار لاسکو (تصویر )2

در فرانسه بر جا مانده است. 

دوره میان سنگی

این دوره در اروپا خیلی طولانی و در بعضی نقاط مانند خاور نزدیک و میانه بسیار کوتاه است. بیشـترین آثـار مربـوط بـه

سواحل مدیترانه است، که مشهورترین آنها صخرهیا به نام «آهورا» در سیسیل ایتالیا است . 

دوره نوسنگی ( نئولیتیک ) 

عصر پارینه سنگی با «انقلاب نوسنگی» یمبه پایان رسد . از حدود 8 هزار سال ق م، دو هره تاز یا به نام نوسـنگی

آغـازمیشود. با این تحول که انسان ابزار مورد استفاده خود را با سنگ صیقل خورده یم سـازد. در ایـن دوران بـود کـه بشـر

بـه کشاورزی و دامداری دست یافت و به تبع آن زندگی ده نشینی در پیش گرفت . و به ساختن خانـ ههـایی گـرد هـم بـرای

زیستن به طور دسته جمعی یا تعبیه کردن جایگاه و انباری، برای ذخیره کردن محصولی که از کشـت غـلات بـه دسـت یم آمد

پرداخت . او حدود 7 هزار سال ق. م در شهر اریحا ( در فلسطین امروزی ) دیوار و قلعه یها سـنگی بـرای دفـاع ازمحل

سکونت و معیشت خود بر پا کرده بوده است. آثار سفالگری دوره نوسنگی نیبدر نیالنهر و جنـوب غربـی ایـران، ازهزاره هفتم

ق م، در مصر از هزاره پنجم و در اروپا ازاواخر هزاره پنجم ق م، بر جا مانده است. در چـین از هـزاره چهـارم ق. م

نوسنگی با ساختن سفالینه ها از گل رس نرم و با نقوشهندسی بر زمینهای سرخ رنگ و یا بـه رنـگ سـیاه سـاده وشدصیقلی

آغازهمچنین در آغاز پادشاهی «شـانگ» ( حـدود 1700قم) نـوعی خـط «صورتنگاشـت» در مرحلـه ای ابتدایی میان چینیان

رواج یافت. آثار مکشوف در خاور نزدیک نیب، نیالنهر ،جنوب غربی و مرکز ایران مانند رأس شـمره،حسونا، تپه حلف،

ارپاچیه (در عراق )، شوش و تپه سیلیک ( نزدیک کاشان ) یمنشاندهد که تمدن نوسنگی در نـواحیدروس مشترك هنر

واقع در شمال خلیج فارس تا سوریه ( با بخش معروف به هلال بارور) در آغاز هزاره ششم ق. م از جهت انواع سفالگری پ

وپیکرتراشی و شهر سازی (از جمله بقایای سنگچین کف خیابان در حلف و ارپاچیه ) و نیز صنایع نسـاجی بـه اوج کمـال

خودرسید.

دوره مس و سنگ در واقع مرحله کوتاه عمر آغاز به کارگیری مس بود که بعداً به کشف مفرغ (ترکیب مس وقلع ) و سپس

آهنمنتهی شد و بهتر است از جهت سهولت به طور کلی همان عصر غ«مفر » نامیده شود.  

در خاور نزدیک دوره نو سنگی حدود 4300 ق م با استقرار تمدن «عبید» ( نیب نیالنهر جنوبی، مرکزش شهر معتبر اور )

به پایانرسـید. 

در ایران عصر مفرغ از 3000 ق م آغاز شد .

از پایان نو سنگی اروپا بقایای معماری معروف به خرسنگی ( استونهنج) در کارناك ( فرانسه ) و سالزبری ( انگلستان )

بـرجا مانده، که ساختمانهایی بوده است به شکل گرد یا چهار گوش، با قطعات بسیار بزرگ و سـنگین مسـتطیل شـکل ازسنگ

قواره کهچون پایه های قائم بر پا می ایستاده و قالب سنگ یها مستطیل باریکتر و سبکتر که چون نعـل درگـاه (سنیا س گ

افقی ر در ) برروی آنها میخوابیده است و هدف احتمالاً بنای پرستشگاهی بوده برای بـر پـا داشـتن آیینـی مبتنی بر خورشید

پرستی.

و....

برای مشاهده قسمت دوم منابع آزمون کنکور دروس  مشترک رشته های هنر اینجا کلیک کنید.


قیمت : 33000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 32010 تومان


کلمات کلیدی


دروس مشترک رشته هنر

جزوه دروس مشترک رشته هنر

دانلود جزوه دروس مشترک رشته هنر

جزوه تاریخ هنر و تمدن ایران

جزوه هنر و تمدن اسلامی

جزوه معماری اسلامی ایران

جزوه مدرنیسم در هنر

دروس مشترک کنکور هنر

جزوه کنکور هنر

دانلود جزوه کنکور هنر

جزوه کارشناسی ارشد هنر

دانلود جزوه کارشناسی ارشد رشته هنر

دانلود دروس مشترک هنر

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :33000 تومان

با 3 % تخفیف :32010 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 312
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 94
حجم 10/6 مگابایت
دسته جزوه