جزوه مبانی نظری معماری رشته معماری

جزوه مبانی نظری معماری رشته معماری

توضیح کوتاه

جزوه مبانی نظری معماری در قالب pdf و در 137 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


عناصر اولیه در ارتباط بصری

تعریف ریاضی نقطه

عناصر نقطه مانند در معماری

حالات روانی شکلها

رنگمایه ( تونالیته یا سایه - روشن) 

ترکیب رنگها

رنگهای گرم و سرد

تضادهای رنگی ( کنتراست رنگی) 

نسبتهای گوته

ویژگیهای روانی رنگها

شکلها و رنگها

ترکیببندی ( کمپوزسیون  Composition)

طراز کردن و برجسته ساختن

انواع تعادل

تعادل متقارن

تعادل نامتقارن

تعادل شعاعی یا مرکزی

انواع تضاد

مثبت یا منفی

میدان تصویر و کادر

جاذبه و جمع شدن

ریتم

نمد عمق و فضا

مراحل طراحی

عوامل موثر در رم معماری

فضاهای مسکونی

فضای مکث و فضای حرکت

انواع آرایش فضاها

فنون بصری

متقارن – نامتقارن

منظم – نامنظم

ساده – بغرنج

وحدت – پراکندگی

صرفه جویانه –پرنقشی

مختصرگیری –مبالغه

قابلیت پیش بینی – ارتجال

پرتحرک – آرام

تلویح – بی پردگی

بر طرفی – تاکید

شفافیت –ماتی

یکدستی –تنوع

مطابقت با واقع –انحراف از واقع

تخت – سه بعدی

تک عنصری – چند عنصری

ترادفی – درهم

تکرار –سست پیوندی

معماری مدرن

نهضت هنر نو

جنبش فوتوریسم

معماری مدرن ماتخر

پست مدرنیسم

نئوکلاسیک

معماری های تک و اکوتک

مجموعه تست

پاسخنامه

مبانی نظری معماری

 

فصل اول : عناصر اولیه در ارتباط بصری


کاربرد خط

سبک شناسی هنر

از نظر نحوه ترسیم و حس خط

مثلث

انواع تضاد در شکل ها

حجم

احجام افلاطونی یا حجم های اصلی

بافت

سایه روشن

انواع سایه روشن

رنگ های اصلی

خاصیت های اصلی رنگ

روشنایی رنگ

رنگ ها : سرد و گرم

رنگ های مکمل

ترکیب رنگ ها

انواع تضاد رنگی

7 تضاد همپایگی

هارمونی رنگ ها

ویژگی های روانی رنگ ها

 

فصل دوم : کمپوزیسیون(ترکیب بندی)


تعادب

انواع تقارن

تهادل نا متقارن

تعادل شعاعی

فشار بصری

شکل و زمینه

انواع ریتم

درمورد بازنمای عمق مثال ها

روش سمبلیسم

فنن و تکنیک های بصری

انواع تضاد

تکنیک تقارن

بغرنج و ساده

آبرنگ و آب مرکب

خودنویس و روان نویس

چند نکته کلی درباره طراحی

تجملی

سبک های هنری از قرن 19 به بعد

مبانی طراحی معماری

جنبش های هنری قرن بیستم

ویژگی های سبک شیکاگو

معماری پست مدرن

 

بخشی از متن جزوه :


 عناصر اولیه در ارتباط بصری 

هر تصویری از عناصر اولیه مرکب است. این عناصر عبارتند از: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه – روشن، رنگ، بافت، بعـد، مقیاس و حرکت. 
انتخاب و ترکیب این عناصر بستگی به ساخت و نوع کار دارد. 

نقطه

ساده ترین، تجزیه ناپذیرترین و اولین عنصر است. نقطه همیشه به شکل دایره توپر نیست و هـر شـکلی مـیتوانـد داشـته وباشد. نقطه ب دن یا شکل بودن آن نسبت به محدوده فضایی که در آن قرار دارد تعریف میشود. یک واحد سـاختمانی درعکس هوایی شهر، یک نقطه است اما در مقیاس محله دیگر یک نقطه به حساب نیامده و یک شکل محسوب می شود .
نقطه مبین یک مکان در فضا است و چشم را شدیداً به خود جذب میکند. نقطه وسیله اندازهگذاری است. چند نقطـه در یک کادر خاصیت اتصالی دارد. سبکی در نقاشی وجود دارد به نام (Pointilist) و پوینتیلیست که وسیله نقاشـی در آن فقط نقطه است.

تعریف ریاضی نقطه

نقطه عنصر بدون بعد است. از نظر هنرهای بصری اولین اثر قلم روی کاغذ یا... نقطه است و شـکل و انـدازه آن متغیـراست. نقطه انرژی کافی برای ارتباط بصری دارد. از نظر فلسفی فاقد بعد است و حالت ایستا، بدون جهت و مرکزی دارد. 
در فرم شناسی نقطه میتواند مشخص کننده دو سر یک خط، تقاطع دو خط، برخورد گوشه های یـک سـطح یـا حجـم ومرکز یک شکل یا یک محوطه باشد. نقطه در مرز محیط خود دارای تعادل و سکون است. عناصـر اطـراف را حـول خـود سازماندهی میکند و محیط اطراف را تحت تسلط قرار میدهد. وقتی نقطه از مرکز دور میشود یک کشـش بصـری بـین نقطه و محیطش به وجود می آید.

رنگهای گرم و سرد

اصطلاح رنگ گرم و سرد به دمای رنگ مربوط میشود که حاصل تاثیر فیزیولوژیک رنگهاست. رنگهای گرم باعث افزایش فشارخون، انقباض مردمک چشم، ایجاد انرژی و تحرك میشود و بالعکس رنگهای سرد. 
رنگهای گرم اصلی زرد و قرمز هستند. رنگ سرد اصلی آبی است. در یک ترکیببندی رنگهای گرم در حال انبسـاط بـوده نزدیکتر دیده میشوند. رنگهای سرد عمیق و آرام هستند و برای رنگ زمینه مناسبند. رنگ گرم در زمینه سرد از خلـوص و تحرك بیشتری برخوردار است و بالعکس. 
ترکیبات قرمز و زرد رنگهای گرم را تشکیل میدهد. میزان گرمای رنگها به ترتیب به صورت زیر است: 
نارنجی زرد ← نارنجی ← نارنجی قرمز 

ترکیبات آبی و آبی سبز رنگهای سرد را تشکیل میدهد. آبی و فیـروزهای و آبـی روشـن رنگهـای سـردند کـه فیـروز های سردترین رنگ است. 

رنگهای خنثی

رنگهای سفید، سیاه و انواع مختلف خاکستریها، رنگهای خنثی هستند که بار عاطفی زیادی نداشته و نه سرد و نه گرمند. 

رنگهای مکمل

ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگی را به وجود میآورد که مکمل رنگ اصلی سوم است. 
آبی + قرمز = بنفش ← زرد 
زرد + قرمز = نارنجی ← آبی 
آبی + زرد = سبز ← قرمز 
هر دو رنگ مکمل، اگر با نسبتهای مشخصی ترکیب شوند یک رنگ خنثی (خاکستری) به دست می . آید 
رنگهای مکمل کنار هم خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید میکنند. در دایره رنگ اتین، رنگهای مکمل روی یک قطـر قـراردارند. 


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مبانی نظری معماری

مبانی نظری معماری

جزوه مبانی نظری معماری دانشگاه تهران

جزوه مبانی نظری معماری پیام نور

مبانی نظری

مبانی معماری

معماری مدرن ماتخر

معماری های تک و اکوتک

سبک شناسی هنر

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 137
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 260
حجم 8/8 مگابایت
دسته جزوه