جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)

توضیح کوتاه

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (جمعیت) ، کد 0270 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشگفتار

بررسی شهرها بر پایه ملاک های مختلف


کلیات

بررسی شهرها بر پایه تعداد و جمعیت آن ها

بررسی شهرها بر پایه جمعیت شهر نشین اعلام شده در سر شماری ها

بررسی شهرها بر پایه حذف نقاط کمتر از پنج هزار نفر

بررسی شهرها بر پایه ملاک دار بودن شهرداری

بررسی شهرها بر پایه ملاک های جمعیتی

بررسی شهرها بر پایه عوامل جغرافیایی

بررسی شهرها بر پایه ترکیب خانوار

 

بررسی عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها


رشد طبیعی جمعیت شهر

باروری

مرگ و میر

ساخت و ویژگی های جمعیت

اثر مهاجرت

بر حسب نوع مهاجرت

بر حسب منشا جغرافیای مهاجران

بر حسب ساخت سنی و جنسی مهاجران

اثر توسعه محدوده و ادغام آبادیها پیرامونی

 

روش ارزیابی داده های جمعیتی


ارزیابی توزی جنسی و سنی جمعیت

ارزیابی داده های مربوط به موالید و مرگ و میر

ارزیابی حدود مهاجرت ها

 

روش تعدیل و تصحصیح داده های جمعیتی


موالید

مرگ و میر

توزیع سنی

حذف اثر گرد کردن سن

 

روش های برآورد متغیرهای جمعیتی


باروری و روش های برآورد آن

میزان موالید

میزان های باروری

میزان های باروری کل

مرگ و میر و روش های برآورد آن

تعاریف مربوط به مرگ و میر

روش های برآورد سطح مرگ و میر

مهاجرت و روش های برآورد آ«

ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین

برآورد تعداد مهاجران بین دو سر شماری با استفاده از ضرایب احتمال بقا

 

روش های برآورد زیر مجموعه هایی از جمعیت


محاسبه تعداد افراد در گروه های سنی منظم 5 ساله از روی تعداد افراد در گروه های سنی نا منظم

محاسبه تعداد افراد در گروه های سنی منظم 5 ساله از روی تعداد افراد در گروه های سنی منظم 10 ساله

محاسبه تعداد افراد در سنین منفرد از روی تعداد افراد در گروه های سنی منظم

 

پیش بینی جمعیتی


روش های ریاضی

روش نسبت

روش های جمعیت شناسی

روش برآورد میزان مهاجرت

روش ترکیبی

پیش بینی جمعیت از روی تعداد خانوارها

روش های اقتصادی

روش جامع یا پیش بینی بر پایه امکانات شهر یا منطقه

 

جمعیت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری

منابع


قیمت : 22000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)

مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)

جزوه جمعیت

مباحث جمعیت شهر سازی

روش های جمعیتی شهرسازی

مباحث شهر سازی

بررسی شهرها بر پایه ملاک های مختلف

بررسی عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها

روش ارزیابی داده های جمعیتی

روش تعدیل و تصحصیح داده های جمعیتی

روش های برآورد متغیرهای جمعیتی

روش های برآورد زیر مجموعه هایی از جمعیت

پیش بینی جمعیتی

جمعیت توسعه اقتصادی

برنامه ریزی شهری

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 77
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 186
حجم 10/2 مگابایت
دسته جزوه