دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

توضیح کوتاه

جزوه بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در466 با فرمت PDF. برای کنکور منابع دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی

فصل دوازدهم : چرخه کریس

فصل سیزدهم : هورمون ها

فصل چهاردهم : ویتامین ها

فصل پانزدهم : هموستاز و انعقاد خون

فصل شانزدهم : بیوشیمی بالینی

فصل هفدهم : متابولیسم پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی

فصل هجدهم : اکسیداسیون بیولوژیک

فصل نوزدهم : متابولیسم ترکیبات نیتروژاندار

فصل بیستم : کروماتین و کروموزوم

فصل بیست و یکم : بیان ژن

فصل بیست و دوم : ژنتیک انسانی

فصل بیست و سوم : پیام رسانی سلولی و بیولوژی سرطان

فصل بیست و چهارم : مجموعه تست های تالیفی

پاسخنامه ها

 

بخشی از جزوه :


فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی  
غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.  
لیپیدهاي اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو 
لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر داراي فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً 
داراي فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین 
دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدي نقش دارند.  
فسفولیپیدهاي غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین 
دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهاي سلولی داراي ساختار دولایهاي از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه 
دمهاي غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههاي سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی 
(فضاي خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند  
— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دياسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهاي کروي به نام میسل 
تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههاي سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و 
در تماس با فاز آبی می  باشند  
— لیپوزومها وزیکولهاي کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication ) ایجاد میشوند و داراي 
ساختار دو لایه لیپیدي هستند که یک حفره آبی را احاطه می کند  

انتقال مواد از غشاء  
غشاهاي بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدي در برابر اکثر مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهاي کوچک، غیرقطبی و آبگریز نفوذپذیرند. ترکیبات قطبی و باردار و یونها براي عبور از غشاء به پروتئینهاي غشائی نیاز دارند که شامل پروتئینهاي حامل و کانالها میباشند و...

مجموعه تستها:  ........

پاسخنامه تست هاي فصل ویتامین ها  

و....

برای دانلود بخش اول به این قسمت مراجعه کنید.


قیمت : 45000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی

بیوشیمی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

جزوه بیوشیمی

دانلود جزوه بیوشیمی کنکور

جزوه بیوشیمی رشته دامپروری ارشد

دانلود جزوه بیوشیمی رشته دامپروری

تغذیه دام

نمونه سوالات تغذیه دام کنکور ارشد

تغذیه دام کارشناسی ارشد

بیو شیمی دام

بیو شیمی دام ارش

بیو شیمی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :45000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 466
فرمت اصلی psd
تعداد بازدید 337
حجم 6/1 مگابایت
دسته جزوه