جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

توضیح کوتاه

جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS ، کد 0252 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب:


مفاهیم پایه ای

مفاهیم اولیه

تعریف

ثبت جاری

آمارگیری

آمارگیری نمونه ای

مطالعات توده اصلی

مونوگرافی یا یکه نگاری

روش مکاتبه

متغیر های کمی

متغیر کمی گسسته

متغیر کمی پیوسته

داده های کمی

داده های رتبه ای

داده های اسمی

نمونه و نمونه گیری

مزایای نمونه گیری

برخی از روش های نمونه گیری

مفهوم نمونه تصادفی

نمونه تصادفی ساده

نمونه تصادفی سیستماتیک

نمونه تصادفی طبقه بندی شده

نمونه تصادفی خوشه ای

نمونه گیری از جامعه نامتناهی

مسائل

نمایش داده ها

مرتب کردن داده ها

تعداد طبقات

فاصله طبقات

تشکیل جدول توزیع فراوانی

شاخص های آماری

شاهص های مرکزی

میانگین

میانگین حسابی

خواص میانگین حسابی

میانگین وزنی

میانگین هندسی

میانگین همساز

مقایسه شاخص های مرکزی (میانگین ،میانه و مد)

رابطه تجربی بین میانگین ،میانه و مد

چند ک ها

روش محاسبه چند ک ها

میانگین پیراسته و میانگین وینزوری

میانگین پیراسته

میانگین وینزوری

دامنه تغییرات

دامنه میان چارکی

دامنه میان صد کی

میانگین قدر مطلق انحرافات

واربانس و انحراف معیار

رابطه تجربی بین شاخص های پراکندگی

شاخص های نسبی پراکندگی

ضریب تغییرات یا ضریب واریانس یا پراکندگی نسبی

ضریب چارکی تغییرات

ضریب چونگی

ضریب چونگی چارکی

ضریب چونگی صدکی

ضریب چونگی پیرسن

ضریب چونگی

ضریب کشیدگی

مسائل


قیمت : 15000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

احتمال و تحلیل آماری

نرم افزار SPSS

SPSS

احتمال و تحلیل آماری SPSS

متغیر های کمی

نمونه و نمونه گیری

نمایش داده ها

میانگین وزنی

میانگین هندسی

میانگین همساز

چند ک ها

ضریب چونگی چارکی

ضریب چونگی صدکی

ضریب چونگی پیرسن

ضریب چونگی

ضریب کشیدگی

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 44
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 208
حجم 7/9 مگابایت
دسته جزوه