جزوه نظریه تصمیم گیری

جزوه نظریه تصمیم گیری

توضیح کوتاه

نظریه تصمیم گیری با رویکرد مدل ها و روش های کمی برای تصمیم گیری مدیران دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،کد 0196 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب:


منابع

روش ارائه مطالب و فعالیت های مورد نیاز دوره

روش ارزیابی

ارائه مقالات و چکیده ی مقالات مورد نظر

فرمت ارائه چکیده مقالات

لیست محتوایی و فهرست مطالب کتاب نمونه

صفحه ورود به اطلاعات و سایت های پر مراجعه در علوم انسانی

یافتن مقاله و چکیده ی آن در سایت emerahd

ارائه مقاله علمی – پژوهشی

تفاوت نشریات علمی – پژوهشی و نشریات علمی – ترویجی

تصمیم گیری

را تصمیم می گیریم؟

تصمیم گیری سازمان

تصمیم گیری

موقعیت های تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط ایمان

تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها

شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان

نوع تصمیم گیری

تصمیم

مولفه های اثر گذار در انتخاب روش و تکنیک

تصمیم گیری

رویکرد . نظریه های تصمیم گیری

سه نوع تحلیل برای حل مسائل تصمیم گیری

نظریه ها و رویکردهای تصمیم گیری

تصمیم گیری چند معیاره

تاریخچه

پایه و منطق پیدایش MADM

تصمیم گیری چند هدفه

تصمیم گیری چند شاخصه

شاخص ها

بی مقیاس نمودن شاخص ها

مثال

بی مقیاس نمودن از طریق روش نرم یا اقلیدسی

بی مقیاس نمودن از طریق روش نرمالیزه

بی مقیاس نمودن از طریق روش خطی

روش فازی

روش های محاسبه وزن شاخص ها

آنتروپی

گام های روش آنتروپی

مثال

روش لینمپ

مدل های گزینه یابی : مدل SAW

مثال

مدل های گزینه یابی : مدل TOPSIS

مثال پیمانکار : ضرب ماتریس بی مقیاس در ماتریس قطبی وزن شاخص ها

مثال پیمانکار : تعیین ایده آل مثبت و منفی

تعیین فاصله از ایده آل + و –

TOPSIS METHOD

INPUT TO TOPSIS

STEPS OF TOPSIS

APPLYING TOPSIS METHOD TO EXAMPL


قیمت : 15000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 14550 تومان


کلمات کلیدی


نظریه تصمیم گیری

مدل ها و روش های کمی برای تصمیم گیری

تصمیم گیری مدیران

جزوه نظریه تصمیم گیری کارشناسی ارشد

جزوه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی

مدیریت

روش ارزیابی

تصمیم گیری

تصمیم گیری سازمان

تصمیم گیری چند هدفه

تصمیم گیری چند شاخصه

گام های روش آنتروپی

مدل ها و روش های کمی برای تصمیم گیری مدیران

روش لینمپ

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15000 تومان

با 3 % تخفیف :14550 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 49
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 109
حجم 6/3 مگابایت
دسته جزوه