جزوه مبانی زیبایی شناسی

جزوه مبانی زیبایی شناسی

توضیح کوتاه

جزوه مبانی زیبایی شناسی ، در 85 صفحه با فرمت PDF .

توضیح کامل

فهرست مطالب: جزوه شماره 1 (27 صفحه) تایپی


مبانی زیبایی شناسی

زیبایی شناسی ارسطو

نوشته های ارسطو درباره زیبایی شناسی

پیشگامان

مفهوم هنر

هنرهای تقلیدی

مفهوم تقلید در هنر

هنر و شعر

تفاوت های میان هنر

تطهیر از طریق هنر

هدف هنر

استقلال هنر و حقیقت هنری

معیارهای هنر

مفهوم زیبایی

نظم ،نسبت و اندازه

زیبایی و قابلیت ادارک

دامنه و ویژگی زیبایی

تجربه زیبایی شناختی

چکیده

زیبایی شناسی افلاطون

نوشته ها و مطالب افلاطون درباره زیبا شناسی

مفهوم زیبایی

حقیقت ،خوبی ، زیبایی

مخالفت با فهم لذت گرایانه و کارکردی زیبایی

ادارک عینی زیبایی

زیبایی به عنوان نظم و اندازه

مثال زیبایی

زیبایی بزرگ و زیبایی اعتدال ، زیبایی نسبی و زیبایی مطلق

مفهوم هنر،شعر در برابر هنر

تقسیم بندی هنر ،هنرهای تقلیدی

هنرهای تصویر ساز

کارکردهای هنر : فایده اخلاقی و حقانیت

محکومیت هنر

تعارض میان فلسفه و هنر

چکیده

 

جزوه شماره 2 (47 صفحه) دست نویس


زیبایی و والایی در نظر کانت

نقد نیچه از کانت

نقد کانت

تفاوت زیبایی و والایی

والایی از نگاه کانت

والایی ریاضی

والایی پویا

نسبت با زیبایی

نسبت با والایی

زیبایی و والایی در نظر کانت

زیبایی آزاد

زیبایی قیاسی

زیبایی طبیعی

زیبایی هنری

مبانی زیبایی شناسی

کانت در نقد دو دیدگاه کلاسیک از هنر

تحلیل و تعریف زیبایی از نظر کانت

کیفیت

امر زیبا

کمیت

نسبت

جهت

نظر کانت در مورد زیبایی

سه عرصه کانت

بیانگری هنر از هگل

هنر بیانگر چیست؟

مباحث هگل

زیبایی از نظر هگل

زیبایی هنری

زیبایی طبیعی

سه مرحله تاریخ هنر

هنر نمادین

هنر کلاسیک

هنر رومانتیک

پنج رسالت هنر هگل

طبقه بندی هگل از شعر

مقدمه ای درباره هنر رومانتیک

نووالیس

انتقادات والتر بنیامین

علیه نیت هنرمند

انتقادها

عین القضات همدانی

زمینه شکل گیری فرمالیسم روسی

نظریات هائسلیک

نسبت شکل و معنا در آثار فرمالیست های روسی

انتقاد به فرمالیست ها

ساختار چیست؟

ساختار گرایی

تعریف ساختار گرایی

وظیفه نقد ساختاری

آغاز ساختارگرایی

کارکردهای ساختارگرایی

گرایش های افراطی به ساختارگرایی

گرایش های افراطی به ساختارگرایی

مرور ادبیات

بحث  نتیجه گیری

کلید واژه

 

جزوه شماره 3 (11 صفحه) تایپی


مدرنیسم از نظر آدورنو

نقد آدورنو از زیبایی شناسی

بیانگری هنر از نظر کروچه و کالینگوود

نسبت شکل و حس از نظر لانگر


قیمت : 28900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مبانی زیبایی شناسی

مبانی زیبایی شناسی

زیبایی شناسی

مبانی نظری زیبایی

زیبایی شناسی ارسطو

زیبایی شناسی افلاطون

زیبایی شناسی کانت

زیبایی شناسی هگل

فرمالیسم روسی

فرمالیست ها

مدرنیسم از نظر آدورنو

بیانگری هنر از نظر کروچه و کالینگوود

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 85
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 379
حجم 25/5 مگابایت
دسته جزوه