جزوه برنامه ریزی شهری

جزوه برنامه ریزی شهری

توضیح کوتاه

جزوه برنامه ریزی شهری ، کد 0153 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب:


طرح های توسعه شهری

پیشینه طرح های شهری

معرفی انواع طرح های شهرسازی

طرح های ملی منطقه ای

طرح های شهری

طرح های توسعه و عمران روستایی

طرح جامع شهری

طرح تفضیلی

سلسله مراتب برنامه ریزی در ایران

سطح ملی

سطح منطقه ای

سطح ناحیه ای

سطح محلی

سیر تحول برنامه ریزی توسعه شهری در ایران از دوره پهلوی اول تا کنون

تاریخچه مختصری از نظام برنامه ریزی در ایران

برنامه 5سال توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و برنامه های سالیانه بودجه کشور

چشم انداز آتی برنامه ریزی توسعه و مدیریت شهری در برنامه سوم عمرانی کشور

طرح آمایش سرزمین

طرح کالبدی ملی

طرح کالبدی منطقه ای

طرح های توسعه و عمران (جامع) یا ناحیه ای (یک یا چند شهرستان)

طرح های مجموعه شهری

فرآیند تهیه-بررسی-تصویب و اجرای طرح های جامع ناحیه ای شهرستان در ایران

طرح های توسعه شهری (در سطح ملی)

طرح جامع

مستندات قانونی

نهاد مسئول تهیه طرح

نهاد های مسئول نظارت بر تهیه طرح

نهاد های مسئول بررسی طرح

تصویب اولیه طرح

تصویب نهایی طرح

نهاد ابلاغ کننده طر به شهرداری

نهاد مسئول اجرای طرح

نهاد مسئول نظارت بر اجرای طرح

مدارک طرح جامع

دوره طرح

طرح هادی

تعریف

فرآیند تهیه ، بررسی – تصویب و اجرای طرح های جامع شهری در ایران

مستندات قانونی

نهاد مسئول تهیه طرح

نهاد تامین کننده منابع مالی تهیه طرح

نهاد تهیه کننده طرح

نهاد های مسئول نظارت بر تهیه طرح

نهاد های مسئول بررسی و تصویب طرح

نهاد های مسئول اجرای طرح

نهاد مسئول نظارت بر اجرای طرح

دوره طرح

مدارک طرح

فرآیند تهیه – بررسی- تصویب و اجرای طرح های هادی شهری در ایران

طرح تفضیلی

تعریف

مستندات قانونی

نهاد مسئول تهیه طرح

نهاد تامین کننده منابع مالی تهیه طرح

نهاد تهیه کننده طرح

نهاد های مسئول نظارت بر تهیه طرح

نهاد های مسئول بررسی و تصویب طرح

نهاد های مسئول اجرای طرح

نهاد مسئول نظارت بر اجرای طرح

دوره طرح

مدارک طرح

طرح آماده سازی زمین

طرح شهرهای جدید

نهاد مسئول تهیه طرح

نهاد تامین کننده منابع مالی تهیه طرح

نهاد تهیه کننده طرح

نهاد های مسئول نظارت بر تهیه طرح

نهاد های مسئول بررسی و تصویب طرح

نهاد های مسئول اجرای طرح

نهاد مسئول نظارت بر اجرای طرح

دوره طرح

مدارک طرح

طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده قدیمی

طرح شهرک های مسکونی

مستندات قانونی

استنتاج از بررسی وضع موجود نظام برنامه ریزی شهری

در سطح ملی

در سطح منطقه ای و ناحیه ای

در سطح محلی

تحلیل و ارزیابی نظام برنامه ریزی شهری در ایران

مشکلات و محدودیت های نظام برنامه ریزی شهری در ایران

مشکلات قانونی

مشکلات و محدویت های تشکیلاتی –عملکردی

مشکلات در زمینه محتوی طرح ها

نقاط قوت برنامه ریزی شهری در ایران


قیمت : 12500 تومان


کلمات کلیدی


جزوه برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

برنامه شهری

طرح های توسعه شهری

پیشینه طرح های شهری

معرفی انواع طرح های شهرسازی

طرح های ملی منطقه ای

طرح های شهری

طرح های توسعه و عمران روستایی

طرح جامع شهری

طرح های مجموعه شهری

طرح جامع

طرح هادی

طرح تفضیلی

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :12500 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 57
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 190
حجم 4/8 مگابایت
دسته جزوه