جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

توضیح کوتاه

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ، با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ایمنی در آزمایشگاه

رعایت نکات لازم در آزمایشگاه میکروب

معرفی چند وسیله آزمایشگاهی

لوله آزمایشگاه ته گرد

لوله دورهام

پلیت (چتری دیش)

فیلدوپلاتین (آنس)

سوآپ

پی پت

پی پت پاستور

لام

لامل

لام ساده

لام توگرد

لام شمارش

بن ماری

کلنی شمار

انکوباتور

هود

یخچال

جار بی هوازی

قاشقک

میکروسکوپ نوری

بخش مکانیکی

بخش اپتیک

ترزوی الکترونیکی

دستگاه تهیه آب مقطر

استوماکر

Ph متر

استریلیزاسیون

طریق مختلف استریل کردن

حرارت خشک

سوزاندن

شعله پاشیدن

دستگاه فور

حرارت مرطوب

جوشاندن

تندالیزاسیون

پاستورریزاسیون

اتوکلاو

صافی ها (فیلتر ها)

صافی های باکتریولوژیک

تخریب غشاهای سلولی

تخریب پروتئین ها

تغییر اسید های نوکلئیک

ستون سازی به وسیله پرتوها

محیط های کشت میکروبی و آشنایی با چند نمونه آن

محیط های کشت جامد

محیط های کشت مایع

انواع محیط های کشت از نظر کاربرد

محیط های کشت غیر انتخابی

محیط های کشت افتراقی

محیط های غنی کننده

محیط های نگهدارنده

اصول تهیه محیط های کشت

کشت میکروب ها

روش جداسازی میکروارگانیسم ها از یکدیگر

روش کشت خطی

روش پورپلیت

روش کشت سطحی

مشخصات کلنی باکتری ها

مطالعه کلنی باکتری ها

مطالعه ویژیگی های ظاهری رشد بر روی محیط مایع

رنگ آمیزی باکتری ها

انواع رنگ آمیزی میکروب شناسی

رنگ آمیزی ساده

رنگ آمیزی افتراقی (انتخابی)

روش های مختلف رنگ آمیزی

انواع رنگ آمیزی متداول در آزمایشگاه میکروب شناسی

رنگ آمیزی ساده

رنگ آمیزی منفی

رنگ آمیزی گرم (روش هوکر)

اندازه باکتری ها

شکل باکتری ها

کوکسی یا باکتری های کروی شکل

باسیل ها یا اشکال میله ای

اسپریل ها یا اشکال مارپیچی

رنگ آمیز اسپور

کلستریدیوم

کلستر یدیوم بوتولینم

کلستریدیوم تتانی

کلستریدیوم پرفرنجنس

شمارش میکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی

شمارش کلی میکروب ها

شمارش صفحه ای استاندارد

روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی

روش شمارش مستقیم میکروسکوپی

محدودیت های روش spc

تفسیر نتایج و گزارش

محاسبه و شمارش به روش قطعی

محاسبه و شمارش به روش تخمینی

محاسبه و گزارش نتایج

روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی

تهیه و اماده کردن نمونه یکنواخت ماده غذایی

تهیه رفت از نومنه ماده غذایی جامد

تهیه رفت از نمونه غذایی مایع

آزمون های بیوشیمیایی در باکتری شناسی

آنزیم های خارجی سلولی (اگزو آنزیم ها)

آنزیم های خارج سلولی(اندو آنزیم)

نمونه فرآیند هایی که توسط آنزیم های خارج سلولی انجام می پذیرد

آزمایشات بسیار سریع آنزیمی و بیو شیمیایی

آزمایشات کاتالاز

آزمایش کواگولاز

آزمایشات متابولیک و بیو شیمیایی مرسوم

واکنش های IMViC

آزمایش اندوال

آزمایش متیل رد

آزمایش وکس پروسکونر

آزمایش سیترات


قیمت : 22900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه عمومی

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه پیام نور

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 54
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 347
حجم 3/8 مگابایت
دسته جزوه