جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1

جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1

توضیح کوتاه

جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 با کد 0026 با فرمت pdf

توضیح کامل

فصل های مورد بررسی شده :


فصل اول : مقدمه ای بر حسابداری بخش عمومی و تعاریف و مفاهیم

فصل دوم: حسابداری عملیات جاری

فصل سوم : حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

فصل چهارم: حسابداری عملیات سرمایه ای

فصل پنجم: حسابداری درآمد ها

سرفصل ششم : حسابداری وجوه سپرده

پیش گفتار

مجوزها

فصل اول : مقدمه ای بر حسابداری بخش عمومی و تعاریف و مفاهیم

اهمیت برقراری نظام مالی دولتی

خصوصیات بخش عمومی و بخش خصوصی

تفاوت های عمده میان بخش عمومی و بخش خصوصی

انگیزه ایجاد

حاکمیت قانون و نظارت قانونی

مالکیت و سرمایه

منابع مالی

تعریف نظام حسابداری بخش عمومی

وجوه اشتراک میان بخش عمومی و بخش خصوصی

تفاوت های حسابداری بخش عمومی و حسابداری بازرگانی

مبانی و روش های حسابداری دولتی

روش نیمه تعهدی

روش تعهدی تعدیل شده

روش نقدی تعدیل شده

اصول و استاندارهای ویژه حسابداری دولتی

منابع و مصارف بودجه کل کشور

ساختار نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

مفاهیم و تعاریف

تنخواه گردان

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع پرداخت ها در نظام مالی دولتی

هزینه پیش پرداخت

علی الحساب

اصول و مفروضات ویژه حسابداری بخش عمومی

گزارشگر مالی بخش عمومی

هدف صورت های مالی

اجزای صورت های مالی

نکات اصلی

ساختار حساب

حساب های اصلی

حساب تفضیلی

ساخت و کدگذاری حساب های اصلی

گروه حساب

حساب های کل

حساب های معین

عوامل هزینه و مراکز هزینه

تصویر کلی ساخت و کد گذاری حساب ها

اصول و مفروضات

فهرست حساب ها

فصل دوم: حسابداری عملیات جاری

سرفصل حساب ها

ثبت عملیات حسابداری اعتبارت جاری

افتتاح حساب های دائمی

فصل سوم : حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

مقدمه

سرفصل ها

حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنا

فصل چهارم: حسابداری عملیات سرمایه ای

سرفصل حساب ها

حسابداری عملیات سرمایه ای

بستن حساب ها در پایان دوره

گشایش حساب های دایمی در دوره مالی بعد

فصل پنجم: حسابداری درآمد ها

مقدمه

سرفصل حساب ها

سرفصل ششم : حسابداری وجوه سپرده

سرفصل حساب ها

مقدمه


قیمت : 25900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1

جزوه نظام حسابداری

نظام حسابداری بخش عمومی

حسابداری بخش عمومی

جزوه حسابداری بخش عمومی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 134
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 744
حجم 1/3 مگابایت
دسته جزوه