جزوه جامعه شناسی شهری

جزوه جامعه شناسی شهری

توضیح کوتاه

جزوه جامعه شناسی شهری با کد 0017 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب:


جامعه شناسی شهری

کاربرد جامعه شناسی شهری

هدف جامعه شناسی شهری

تعریف شهر

ارتباط جمعی اجتماع

سه ویژگی مهم اجتماع

ریخت شناسی شهری

سایت و موقعیت

اطراف کارکردهای شهری

چشم انداز شهری

یکپارچگی کارکردی شهر

رشد و گسترش شهر

عوامل موثر در رشد شهرها

طبقه بندی شهرها

شهرهای تجاری و بازرگانی

شهرها به عنوان مراکز سیاسی             

شهرها به عنوان مراکز فرهنگی              

شهرها به عنوان مراکز تفریحی و توریستی

 شهرهای مختلط یا چندکارکردی

بی نامی شهری

بحران مسکن و کاشانه

تفاوت های طبقاتی

ناهمگنی اجتماعی

مشخصه های جوامع شهری

ارزیابی زندگی شهری

جهت روشن زندگی شهری                 

آسیب های اجتماعی شهری

مفهوم شهر

تفاوتهای شهر و روستا

 قدرت ارزشهای سنتی

ارتباطات تماسهای اولیه

 سادگی و یکنواختی زندگی

تخصص گرایی            

استقرار و جایگزینی درست افراد

 تحرک اجتماعی

 محدوده های تخصصی

 موقعیت زنان

 تضاد و تفاوت بین ویژگی ها

 شهر جایگاه ثروت

برنامه ریزی و ایجاد شهرهای جدید شهرکها

ویژگیهای گروههای اجتماعی در جوامع شهری

ناهمگونی اجتماعی

کنترل ثانویه

تحرک اجتماعی

انجمنهای داوطلبانه

 فردگرایی

کمبود احساس همدردی با جامعه:

کمبود وحدت با خانواده

سستی در زمینه های اخلاقی

شخصیت ناموزون

وقوع بالای جرایم

بی سازمانی اجتماعی

ویژگیهای مربوط به زندگی زناشویی

ناهمگونی وضعیت در جوامع شهری

زندگی پویا

زندگی تصنعتی

روحیه، رفتار و شخصیت شهرنشینان

عوامل موثر بر شخصیت در جامعه شهری 

عوامل وراثتی

عوامل محیطی

فرهنگ

خانواده

عامل اجتماعی

وضعیت

روش زندگی شهری

نظریه های جامعه شناسی شهری

ویژگیهای عمده اجتماعی شهر

اندازه جمعیت

تراکم جمعیت

عدم تجانس

فقر و سازمان اجتماعی شهر

تمرکز و مدلهای شهری

آسیب شناسی شهری

حومه

تعریف

پیشینه

افزایش تولید اتومبیل

احداث بزرگراه ها

گسترش وسایل ارتباطی

آلودگی محیط های شهری

مزایا و معایب

حلبی آبادها

گتو تعریف و کلیات


قیمت : 14900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه جامعه شناسی شهری

جزوه شهرسازی

جزوه جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی شهرسازی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 46
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 665
حجم 575/4 کیلوبایت
دسته جزوه